Δημοτικό

Γυμνάσιο

Λύκειο

22 Νοεμβρίου 2022

Λύκειο Ώθηση

[…]
22 Νοεμβρίου 2022

Λύκειο Στυλίδας

[…]
21 Νοεμβρίου 2022

ΓΕΛ Νέας Περάμου Αττικής

[…]
22 Νοεμβρίου 2022

ΓΕ.Λ. Βυρώνειας Σερρών

[…]