Τα σχολεία που απέσπασαν βραβεία στον 1ο διαγωνισμό “Τα σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ” (2018-2019) είναι:

 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Βραβείο Νηπιαγωγείων (ισοτίμως)
Δημοτικά – Κατηγορία Ταινίας Μικρού Μήκους (μέγιστης διάρκειας 5 λεπτών)
Δημοτικά – Κατηγορία Ταινίας (μέγιστης διάρκειας 30 λεπτών)

 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Γυμνάσια
Λύκεια – Κατηγορία Ταινίας Μικρού Μήκους (μέγιστης διάρκειας 5 λεπτών)
Λύκεια – Κατηγορία Ταινίας (μέγιστης διάρκειας 30 λεπτών)