Μπορείτε να κάνετε λήψη της προκήρυξης του  6ου Διεθνή Μαθητικού Διαγωνισμού Οπτικοακουστικής σε μορφή pdf.