Μπορείτε να κάνετε λήψη της προκήρυξης του  3ου Διεθνή Μαθητικού Διαγωνισμού Οπτικοακουστικής σε μορφή pdf.