Σχολείο: Γυμνάσιο Μαρμαρίου

Εκπαιδευτική βαθμίδα: Δευτεροβάθμια, Γυμνάσιο

Τίτλος: Η ανθρωπιά δεν έχει εθνικότητα

Θεματική: Μετανάστευση – προσφυγικό

Έτος: 2021-2022

Διάρκεια: 16΄23΄΄

Περιγραφή: Με δραματοποιημένο τρόπο οι μαθητές πραγματεύονται ζητήματα ρατσισμού, ξενοφοβίας και στερεοτύπων.