Σχολείο: Λύκειο Ώθηση

Εκπαιδευτική βαθμίδα: Δευτεροβάθμια, Λύκειο

Τίτλος: 1922 – Ξένοι σε δύο πατρίδες

Θεματική: 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή

Έτος: 2021-2022

Διάρκεια: 17΄12΄΄

Περιγραφή: Οι μαθητές δημιούργησαν μια ταινία με θέμα την αντιμετώπιση των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους γηγενείς. Παρουσιάζει τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες από την στιγμή που έφτασαν στην Ελλάδα, τη συμπεριφορά των γηγενών, αλλά και τα γεγονότα που οδήγησαν στην σταδιακή τους ενσωμάτωση.