Νηπιαγωγείο

Δημοτικό (Μικρού Μήκους)

Δημοτικό (Μεγάλου Μήκους)

Γυμνάσιο (Μεγάλου Μήκους)

7 Οκτωβρίου 2019

3ο Γυμνάσιο Αγρινίου

[…]

Λύκειο (Μικρού Μήκους)

7 Οκτωβρίου 2019

Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου

[…]

Λύκειο (Μεγάλου Μήκους)