Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση ιδρύθηκε το 1977 και αποτελεί καινοτόμο φορέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η αδιάλειπτη προσφορά της στον χώρο της Παιδείας συνίσταται στην παραγωγή και προβολή τηλεοπτικών προγραμμάτων καθώς και στην ανάπτυξη διαδικτυακών δράσεων με στόχο την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες καθώς και στη δια βίου μάθηση. Στην ψηφιακή και δικτυωμένη εποχή, αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη σύνδεση του σχολείου με τον μαθητή δημιουργό, ερευνητή, ενημερωμένο και ενεργό πολίτη. Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση στην ψηφιακή εποχή στηρίζει τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό στο σύγχρονο σχολείο ενθαρρύνοντας την ενεργητική μάθηση, την ομαδική κουλτούρα, τη συμμετοχή και την προσθήκη αξίας στις δικτυακές κοινότητες. Αποτελεί σημείο πολιτιστικής αναφοράς, όχι μόνο διαφυλάσσοντας με συνέπεια σημαντικότατα τεκμήρια της εκπαιδευτικής τηλεοπτικής παραγωγής, αλλά και προβάλλοντάς τα, μέσω εξελιγμένων μορφών διάθεσης και αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου.

H Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της Οπτικοακουστικής Παιδείας και γενικότερα της Παιδείας για τα Μέσα στην Ελλάδα, έχει σχεδιάσει και αναπτύξει ένα σύνολο δράσεων υποστηρίζοντας την πρόσβαση σε Οπτικοακουστικά Μέσα, την κριτική αξιολόγηση και δημιουργική παραγωγή Οπτικοακουστικών και Ψηφιακών Μέσων. Οι εκπαιδευτικές δράσεις σχεδιάζονται και υποστηρίζονται με τεκμηριωμένο περιεχόμενο, με στόχο την επικοινωνία με το νεανικό κοινό, μεταβαίνοντας από τα παραδοσιακά μέσα στην ψηφιακή εποχή, όπου ο καθένας γίνεται Μέσο.