Τα σχολεία που απέσπασαν βραβεία στον 2ο διαγωνισμό “Τα σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ” (2019-2020) είναι:

 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Βραβείο Νηπιαγωγείων 
Δημοτικά – Κατηγορία Ταινίας Μικρού Μήκους (μέγιστης διάρκειας 10 λεπτών)
Δημοτικά – Κατηγορία Ταινίας (μέγιστης διάρκειας 30 λεπτών)

 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Κατηγορία Ταινίας Μικρού Μήκους (μέγιστης διάρκειας 10 λεπτών)
Κατηγορία Ταινίας (μέγιστης διάρκειας 30 λεπτών)