Μπορείτε να κάνετε λήψη της προκήρυξης του  4ου Διεθνή Μαθητικού Διαγωνισμού Οπτικοακουστικής σε μορφή pdf.