Σχολείο: ΓΕ.Λ. Βυρώνειας Σερρών

Εκπαιδευτική βαθμίδα: Δευτεροβάθμια, Λύκειο

Τίτλος: η-ποίηση: ο τόπος μου

Θεματική:  Περιβάλλον – Αειφορία

Έτος: 2021-2022

Διάρκεια: 9΄13΄΄

Περιγραφή: Οι μαθητές δημιούργησαν ένα πρωτότυπο αλληγορικό ηλεκτρονικό ποίημα, με αφορμή την τεχνητή λίμνη Κερκίνη και τον περιβάλλοντα χώρο – με το πλήθος των ιστορικών, πολιτισμικών και ιδεολογικών συνδηλώσεων που αυτός φέρει – και με στόχο μια αειφόρο αντίληψη για τον Κόσμο.