Επικοινωνία

Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άλκηστις Πουλοπούλου, τηλ.: 210.3443042, [email protected]

Λαμπρινή Μίχου, τηλ.: 210.344 2764, [email protected]