Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άλκηστις Πουλοπούλου, τηλ.: 210.3443042, apoulopoulou@minedu.gov.gr

Λαμπρινή Μίχου, τηλ.: 210.344 2764, lmichou@minedu.gov.gr