Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διαθέσιμο αρχειακό υλικό (να το κατεβάσετε, να το αποθηκεύσετε & να το χρησιμοποιήσετε), δείτε το παρακάτω Βίντεο με τις οδηγίες πρόσβασης :

Η πρόσβαση στον ftp server της ΕΡΤ πλέον γίνεται μόνο με χρήση FTP client.

Συστήνεται η χρήση filezilla client, τον οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ, https://filezilla-project.org/download.php?platform=win64

Για να λάβετε κωδικούς πρόσβασης επικοινωνήστε με την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διαθέσιμο αρχειακό υλικό (να το κατεβάσετε, να το αποθηκεύσετε & να το χρησιμοποιήσετε), δείτε το παρακάτω Βίντεο με τις οδηγίες πρόσβασης :

Η πρόσβαση στον ftp server της ΕΡΤ πλέον γίνεται μόνο με χρήση FTP client.

Συστήνεται η χρήση filezilla client, τον οποίο μπορείτε να κατεβάστε από εδώ, https://filezilla-project.org/download.php?platform=win64

Για να λάβετε κωδικούς πρόσβασης επικοινωνήστε με την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων