Μπορείτε να κάνετε λήψη της προκήρυξης του  5ου Διεθνή Μαθητικού Διαγωνισμού Οπτικοακουστικής σε μορφή pdf.