Σχολείο: ΓΕΛ Νέας Φιγαλείας

Εκπαιδευτική βαθμίδα: Δευτεροβάθμια, Λύκειο

Τίτλος: Η Γκιουζέλ Ζούρτσα

Θεματική: Επέτειοι – 25η Μαρτίου

Έτος: 2018-2019

Διάρκεια: 23΄59΄΄

Περιγραφή: Οι μαθητές δημιούργησαν ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο παρουσιάζεται η συμβολή της Νέας Φιγαλείας (παλαιά ονομασία: Ζούρτσα) στην απελευθέρωση του ελληνικού κράτους.