Σχολείο: 55ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας

Εκπαιδευτική βαθμίδα: Πρωτοβάθμια, Δημοτικό

Τίτλος: Το κλειδί

Θεματική: Μετανάστευση – Προσφυγικό

Έτος: 2018-2019

Διάρκεια: 06΄24΄΄

Περιγραφή: Με δραματοποιημένο τρόπο και μέσω αντιθέσεων, οι μαθητές πραγματεύονται ζητήματα ρατσισμού, ξενοφοβίας, στερεοτύπων και προκαταλήψεων.