Σχολείο: 3ο Γενικό Λύκειο Γλυφάδας

Εκπαιδευτική βαθμίδα: Δευτεροβάθμια, Λύκειο

Τίτλος: Μυστικά Ίχνη

Έτος: 2019-2020

Θεματική: Περιβάλλον – Αειφορία

Διάρκεια: 15΄31΄΄

Περιγραφή: Η ταινία δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο Φιλοσοφίας και Τέχνης του σχολείου και αξιοποιεί την οντολογική θεωρία των τεσσάρων στοιχείων (γη, αέρας, νερό, φωτιά), την οποία συνδυάζει με το πλατωνικό σπήλαιο, παρουσιάζοντας δεσμώτες που απελευθερώνονται και συνεργαζόμενοι αποπειρώνται να σώσουν τον πλανήτη από τη φαινομενική ανάπτυξη.