Σχολείο: 2ο Δημοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου

Εκπαιδευτική βαθμίδα: Πρωτοβάθμια, Δημοτικό

Τίτλος:Τζαμφέσι και Λιμπαδές (Αναστάσιος Πολυζωίδης)

Θεματική: Η Ελληνική Επανάσταση του 1821

Έτος: 2020-2021

Διάρκεια: 24΄56΄΄

Περιγραφή: Η Ταινία παρουσιάζει την ζωή και το έργο του Αναστάσιου Πολυζωίδη, λόγιου Μακεδόνα καθώς και την προσφορά του στην συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους κατά την διάρκεια της ελληνικής επανάστασης.